Unitat d’Atenció a la Dependència

És un servei bàsic d’atenció social format per treballadores i treballadors socials, i personal administratiu de suport. Centra la seva activitat en l’atenció social a persones que tenen reconegut el grau de dependència (cuidadors/ores, representants legals). En aquest sentit, vetlla perquè aquestes persones accedeixin als serveis i prestacions més adequats en cada moment, revisa el programa individual d’atenció a la dependència quan correspon i en fa l’atenció i el seguiment continuat.

Serveis Socials

Demana cita prèvia al PAC al 900 300 082 o a través d’aquest formulari: Petició d’hora de visita als programes d’acollida i tractament de serveis socials

Quin és el procés de reconeixement de la situació de dependència? 

1. Cal fer la sol·licitud de dependència:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia

 

2. Quan em faran la valoració i la resolució?
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/proces_de_reconeixement_de_la_situacio_de_dependencia/valoracio_i_resolucio/

 

3. Un cop tinc la valoració i la resolució de grau, quin és el següent pas?
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/proces_de_reconeixement_de_la_situacio_de_dependencia/programa_individual_datencio_pia/

Un cop l’Ajuntament rep la comunicació del Departament de Drets Socials, la valoració de reconeixement de grau de la persones, és la Unitat de Dependència qui es posa en contacte amb la persona i/o família de referència amb l’objectiu d’elaborar el Programa Individual d’Atenció (PIA).

Aquest programa determina els serveis i/o ajudes econòmiques a les quals té dret la persona, d’acord amb el seu grau de dependència, entorn social i recursos econòmics.

El catàleg de serveis inclou:

A. Ajudes en forma de serveis:
Servei d’Ajuda a Domicili: Ofereix suport professional, en el domicili de la persona amb dependència, en les activitats de la vida diària.

Centres de dia: Ofereix atenció integral a la persona amb dependència en un centre i durant unes hores al dia. Permet millorar o mantenir el grau d’autonomia personal i donar suport a la família i als/les cuidadors/des.

Atenció residencial: Ofereix atenció continuada de caràcter personal i/o sanitària en centres habilitats.

Teleassistència: Dona resposta immediata a situacions d’emergència, inseguretat, soledat o aïllament, gràcies a l’ús d’aparells tecnològics.

Assistent personal: La persona amb dependència pot rebre el servei d’una persona que l’acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l’ajudi amb les activitats diàries i d’integració social.

B.Ajudes en prestacions econòmiques:

Hi ha 3 tipus d’ajudes econòmiques:

Ajuda per a un/a cuidador/ora no professional: En alguns casos podrà rebre ajudes la persona amb dependència atesa per un familiar.

Ajuda per pagar un servei: Tenen dret a rebre-les aquelles persones que no han pogut accedir a cap dels serveis públics o privats concertats, tot i tenir-hi dret. La quantitat rebuda s’ha de destinar a pagar un servei. Les administracions públiques supervisaran que es faci així.

Ajuda per a un/a assistent personal: La persona amb dependència pot rebre una ajuda econòmica per contractar una persona que l’acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l’ajudi amb les activitats diàries i d’integració social.

 

4. Una vegada ja he realitzat el PIA, com rebo la resolució d’aquest?

La Generalitat reconeix les ajudes i prestacions a les quals té dret la persona, la quantitat que percebrà i la contribució econòmica que ha de fer, segons la seva capacitat econòmica. El document de resolució es farà arribar al domicili de la persona sol·licitant i serà vàlid a tot el territori de l’Estat espanyol.

Observacions:

Preguntes freqüents:

– He rebut la carta de resolució de grau, però encara no m’han trucat de l’Ajuntament?
Cal esperar a rebre la trucada de la Unitat de Dependència de l’Ajuntament.

– Un cop he signat el PIA, quan començaré a rebre la prestació econòmica?
Qualsevol consulta s’ha d’esperar entre 3-4 mesos des de la signatura del PIA amb la Unitat d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament.

– Tinc una incidència sobre el pagament de la prestació?
Qualsevol consulta s’ha d’adreçar al telèfon 012 de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els serveis municipals relacionats amb la dependència?

SAD

Teleassistència

Programa de suport a cuidadores i cuidadors i familiars.

Respir Residencial

Arranjaments de l’habitatge

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: