Drets civils i ciutadania

Per una societat més lliure i més justa

Promovem, defensem i garantim els drets fonamentals de la ciutadania amb polítiques públiques decidides i innovadores. Partim d’un model de ciutat basat en la convivència i impulsem accions enfocades al civisme, la cooperació, la corresponsabilitat, la solidaritat i la participació ciutadana.

Veure entitats relacionades