El temps a Esplugues

Estacions meteorològiques

Esplugues compta amb tres estacions meteorològiques municipals amb informació en temps real.

Fent clic sobre cada estació accediràs a la pàgina que conté tota la informació recollida per cada estació. Hi ha 18 paràmetres: pluja, vent, humitat, temperatura, pressió… També hi trobaràs la previsió del temps, un històric i estadístiques. 

També et pots descarregar els informes mensuals, que inclouen les intensitats màximes de pluja i vent (ràfegues). Les estacions compten amb el certificat oficial de calibratge en vent i pluviometria.


CEIP FOLCH I TORRES

CEIP ISIDRE MARTÍ

CEIP JOAN MARAGALL

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: