Esplugues en xifres

Principals indicadors de la ciutat

Població d’Esplugues 2024: 48.735 habitants

Distribució d’habitants d’Esplugues per barris (gener 2024):

Can Vidalet: 14.290 hab
La Plana: 9.608 hab
Centre: 8.687 hab
El Gall: 4.335 hab
Can Clota: 3.683 hab
Montesa: 3.540 hab
La Mallola: 1.206 hab
Finestrelles: 1.675 hab
La Miranda – Ciutat Diagonal: 1.711 hab

Consulta el document en PDF

Població. Naixements. Habitatges familiars. PIB per habitant. Habitatges iniciats. Atur registrat. Població que entén català. Superfície. Participació en eleccions municipals. Residus municipals per càpita.
Dades actualitzades IDESCAT

La mitjana dels ingressos de què disposen els residents d’Esplugues per destinar-los al consum o a l’estalvi.
Dades actualitzades IDESCAT

Número de vehicles matriculats a la ciutat.
Dades actualitzades IDESCAT

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: