Calendari fiscal

A la següent infografia pots veure el calendari de pagament de tributs per a aquest any. També el pots descarregar.

Llocs i mitjans de pagament:

Seu electrònica de l’ORGT, accedint per internet mitjançant ordinador o dispositiu mòbil a l’adreça https://orgt.diba.cat
Mitjans admesos: Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit i Bizum
Presencialment als caixers automàtics per als clients de les entitats financeres que figuren al document de pagament.
Mitjans admesos: Caixers automàtics de La Caixa (CaixaBank), BBVA, Banc de Sabadell i Banco Santander.
Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT.
Mitjans admesos: Domiciliació bancària, targeta de crèdit o dèbit.

• Dies i hores d’ingrés:
A la seu electrònica o als caixers automàtics de les entitats financeres que prestin el servei de caixa, a qualsevol dia i hora.
Al Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT dins de l’horari d’atenció telefònica.
El pagament amb targeta de crèdit o dèbit només es podrà utilitzar quan l’import del deute no superi els 6.000 euros. El pagament mitjançant Bizum es podrà fer fins l’import màxim de 3.000 euros.

• Es pot pagar per domiciliació bancària mitjançant el web a https://orgt.cat/domiciliacions. Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en el compte bancari serà la que figura a la columna denominada “Càrrec domiciliació”. Els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l’ORGT la relació de rebuts carregats al seu compte bancari, veure el detall del deute i obtenir-ne el justificant de pagament.

• Mitjançant gir postal. A les oficines de Correus informatitzades (servei amb cost addicional segons tarifes de Correus). L’ordre de pagament realitzada no tindrà efecte fins que no es faci efectiu l’ingrés, per part de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, al compte corrent de l’ORGT.

• Per a la realització de tràmits cal adreçar-se a l’oficina gestora corresponent al municipi, l’adreça de la qual es pot consultar a la seu electrònica de l’ORGT, https://orgt.diba.cat/ca/, on també es poden dur a terme determinats tràmits.

• Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10% si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i del 20% més els interessos de demora transcorreguts els dits terminis.

Seu electrònica de l’ORGT

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: