Gestió municipal

Una gestió eficient i sensible dels recursos públics

La missió de l’Ajuntament és millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, satisfer les necessitats i expectatives de les persones usuàries dels serveis i construir una ciutat solidària, sostenible i activa. Tot això, amb la participació dels ciutadans i amb un ús eficient dels recursos.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: