Accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Com es pot sol·licitar?

Aquest tràmit et permet exercir el teu dret d’accés a la informació pública – tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens. 

Es poden consultar les sol·licituds?

Sí, a continuació et deixem el quadre de les sol·licituds d’accés a la informació pública presentades durant els anys anteriors:

2023

2022

2021

2020

Resolucions de la GAIP

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés (GAIP) a la Informació Pública recull totes les resolucions referides a qualsevol administració pública catalana.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: