Xarxes socials

Esplugues a un clic, segueix-nos!

Les xarxes socials són una oportunitat per incrementar la relació entre el nostre Ajuntament i les espluguines i els espluguins. Ens ajuden a difondre de forma eficaç avisos rellevants i ampliar l’accés a l’actualitat de la ciutat i el coneixement de la gestió municipal.

Normes de participació de les xarxes socials

Entre totes i tots podem i hem de mantenir una conversa tolerant, educada i funcional, per aquest motiu, hem definit una sèrie de requisits que han de complir els missatges fets per la ciutadania: 

 • Són pertinents, és a dir, no s’allunyen del tema tractat. 
 • Mantenen el respecte i no ofenen ni atempten contra la dignitat d’altres persones. 
 • No contenen dades de caràcter personal. 
 • No tenen com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania. 
 • No violen cap llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual. 
 • No és contingut promocional o brossa (spam). 

Els comentaris que no compleixin aquests requisits poden ocultar-se i no ser publicats. Els usuaris o usuàries que reiteradament infringeixin les normes de participació podran ser silenciats o bloquejats. 

L’Ajuntament d’Esplugues només es responsabilitza dels continguts que emet a través dels seus canals.

Directori de xarxes socials municipals

 

Twitter: https://twitter.com/pcespluguesllob
Instagram: https://www.instagram.com/pcespluguesllobregat/

 

 • Twitter @MuseusEsplugues https://twitter.com/MuseusEsplugues
 • Facebook: https://www.facebook.com/MuseusdEsplugues
 • Instagram: @museus_esplugues

 

 • Instagram: @playfulesplugues

 • Instagram @espluguesesports: https://www.instagram.com/espluguesesports/
 • Twitter @espluguesesport https://twitter.com/espluguesesport
 • Twitter Cursa Esplugues https://twitter.com/cursaesplugues
 • Facebook Cursa Esplugues https://www.facebook.com/cursasolidariaesplugues

 • Instagram: https://www.instagram.com/esplujove/
 • Twitter: https://twitter.com/esplujove
 • YouTube: http://www.youtube.com/user/esplujove
 • Web de l’Oficina Jove d’Emancipació: http://esplujove.esplugues.cat/

 

 • Instagram: @forum_esplugues

 

 • Instagram: https://instagram.com/espluguescrea
 • Twitter: @EspluguesCrea
 • Facebook: https://www.facebook.com/pages/Esplugues-CREA/1532113040388956?fref=ts

<!– wp:generateblocks/button-container {“uniqueId”:”fd8b6476″,”alignment”:”right”,”marginTop”:”45″,”marginRight”:”-124″,”marginBottom”:”-95″,”marginRightMobile”:”-30″,”isDynamic”:true,”blockVersion”:2} –>
<!– wp:generateblocks/button {“uniqueId”:”f82429fb”,”hasUrl”:true,”target”:true,”hasIcon”:true,”removeText”:true,”backgroundColor”:”var(\u002d\u002dbase)”,”backgroundColorOpacity”:0,”backgroundColorHover”:”var(\u002d\u002daccent)”,”backgroundColorHoverOpacity”:0,”textColor”:”var(\u002d\u002dcontrast)”,”textColorHover”:”var(\u002d\u002dbase)”,”borderColor”:”var(\u002d\u002dbase-2)”,”borderColorHover”:””,”fontWeight”:”600″,”fontSize”:24,”marginRight”:”10″,”paddingTop”:”14″,”paddingRight”:”14″,”paddingBottom”:”14″,”paddingLeft”:”14″,”borderSizeTop”:”0″,”borderSizeRight”:”0″,”borderSizeBottom”:”0″,”borderSizeLeft”:”0″,”borderRadiusTopRight”:”40″,”borderRadiusBottomRight”:”40″,”borderRadiusBottomLeft”:”40″,”borderRadiusTopLeft”:”40″,”gradientDirection”:180,”gradientColorOne”:”#05bcbf”,”gradientColorOneOpacity”:0.6,”gradientColorTwo”:”#0693e3″,”gradientColorTwoOpacity”:0.6,”blockVersion”:2,”opacities”:[],”transitions”:[],”boxShadows”:[],”transforms”:[],”textShadows”:[],”filters”:[]} –>
<a class=”gb-button gb-button-f82429fb” href=”https://twitter.com/ajesplugues” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span class=”gb-icon”><svg width=”40px” height=”33px” viewBox=”0 0 40 33″ version=”1.1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”><g id=”Icons” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill=”none” fill-rule=”evenodd”><g id=”Desktop-HD” transform=”translate(-25.000000, -21.000000)” fill=”CurrentColor” fill-rule=”nonzero”><path d=”M65,24.9066923 C63.5125,25.5692308 61.9275,26.0083846 60.275,26.2216154 C61.975,25.191 63.2725,23.5714615 63.8825,21.6193846 C62.2975,22.5789231 60.5475,23.2566923 58.6825,23.6349231 C57.1775,22.0077692 55.0325,21 52.6925,21 C48.1525,21 44.4975,24.7416923 44.4975,29.3286923 C44.4975,29.9886923 44.5525,30.6233077 44.6875,31.2274615 C37.87,30.8898462 31.8375,27.5720769 27.785,22.518 C27.0775,23.7643846 26.6625,25.191 26.6625,26.7267692 C26.6625,29.6104615 28.125,32.1666923 30.305,33.6466154 C28.9875,33.6212308 27.695,33.2328462 26.6,32.6210769 C26.6,32.6464615 26.6,32.6794615 26.6,32.7124615 C26.6,36.7587692 29.4425,40.1196923 33.17,40.8939231 C32.5025,41.0792308 31.775,41.1680769 31.02,41.1680769 C30.495,41.1680769 29.965,41.1376154 29.4675,41.0259231 C30.53,44.3233846 33.545,46.7476154 37.13,46.8263077 C34.34,49.0423846 30.7975,50.3776154 26.9625,50.3776154 C26.29,50.3776154 25.645,50.3471538 25,50.2633846 C28.6325,52.6419231 32.9375,54 37.58,54 C52.67,54 60.92,41.3076923 60.92,30.306 C60.92,29.9379231 60.9075,29.5825385 60.89,29.2296923 C62.5175,28.0569231 63.885,26.5922308 65,24.9066923 Z” id=”ico-twitter”></path></g></g></svg></span></a>
<!– /wp:generateblocks/button –>

<!– wp:generateblocks/button {“uniqueId”:”c80c6513″,”hasUrl”:true,”target”:true,”hasIcon”:true,”removeText”:true,”backgroundColor”:”var(\u002d\u002dbase)”,”backgroundColorOpacity”:0,”backgroundColorHover”:”var(\u002d\u002daccent)”,”backgroundColorHoverOpacity”:0,”textColor”:”var(\u002d\u002dcontrast)”,”textColorHover”:”var(\u002d\u002dbase)”,”borderColor”:”var(\u002d\u002dbase-2)”,”borderColorHover”:””,”fontWeight”:”600″,”fontSize”:24,”marginRight”:”10″,”paddingTop”:”14″,”paddingRight”:”14″,”paddingBottom”:”14″,”paddingLeft”:”14″,”borderSizeTop”:”0″,”borderSizeRight”:”0″,”borderSizeBottom”:”0″,”borderSizeLeft”:”0″,”borderRadiusTopRight”:”40″,”borderRadiusBottomRight”:”40″,”borderRadiusBottomLeft”:”40″,”borderRadiusTopLeft”:”40″,”gradientDirection”:180,”gradientColorOne”:”#05bcbf”,”gradientColorOneOpacity”:0.6,”gradientColorTwo”:”#0693e3″,”gradientColorTwoOpacity”:0.6,”blockVersion”:2,”opacities”:[],”transitions”:[],”boxShadows”:[],”transforms”:[],”textShadows”:[],”filters”:[]} –>
<a class=”gb-button gb-button-c80c6513″ href=”https://www.instagram.com/ajesplugues/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span class=”gb-icon”><svg xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ viewBox=”0 0 36 36″ height=”36px” width=”36px”><g fill-rule=”evenodd” fill=”none” stroke-width=”1″ stroke=”none” id=”Icons”><g fill-rule=”nonzero” fill=”CurrentColor” transform=”translate(-141.000000, -19.000000)” id=”Desktop-HD”><path id=”ico-instagram” d=”M167.255127,19 C172.62854,19 177,23.37146 177,28.744873 L177,28.744873 L177,45.2554016 C177,50.62854 172.62854,55 167.255402,55 L167.255402,55 L150.744873,55 C145.37146,55 141,50.62854 141,45.2554016 L141,45.2554016 L141,28.744873 C141,23.37146 145.37146,19 150.744873,19 L150.744873,19 Z M159,27.1565246 C153.572205,27.1565246 149.156525,31.5722046 149.156525,37 C149.156525,42.4277954 153.572205,46.8434754 159,46.8434754 C164.427795,46.8434754 168.843475,42.4277954 168.843475,37 C168.843475,31.5722046 164.427795,27.1565246 159,27.1565246 Z M159,29.2162162 C163.29207,29.2162162 166.783784,32.7079296 166.783784,37 C166.783784,41.291794 163.29207,44.7837838 159,44.7837838 C154.708206,44.7837838 151.216216,41.291794 151.216216,37 C151.216216,32.7079296 154.708206,29.2162162 159,29.2162162 Z M169.078857,23.6604004 C167.474854,23.6604004 166.170227,24.9653015 166.170227,26.5693054 C166.170227,28.1733093 167.474854,29.4779358 169.078857,29.4779358 C170.682861,29.4779358 171.987762,28.1733093 171.987762,26.5693054 C171.987762,24.9653015 170.682861,23.6604004 169.078857,23.6604004 Z M168.972847,25.8108108 C169.37531,25.8108108 169.702703,26.138009 169.702703,26.5405406 C169.702703,26.9430721 169.37531,27.2702703 168.972847,27.2702703 C168.570636,27.2702703 168.243243,26.942821 168.243243,26.5405406 C168.243243,26.1382601 168.570636,25.8108108 168.972847,25.8108108 Z”></path></g></g></svg></span></a>
<!– /wp:generateblocks/button –>

<!– wp:generateblocks/button {“uniqueId”:”9c3c0d01″,”hasUrl”:true,”target”:true,”hasIcon”:true,”removeText”:true,”backgroundColor”:”var(\u002d\u002dbase)”,”backgroundColorOpacity”:0,”backgroundColorHover”:”var(\u002d\u002daccent)”,”backgroundColorHoverOpacity”:0,”textColor”:”var(\u002d\u002dcontrast)”,”textColorHover”:”var(\u002d\u002dbase)”,”borderColor”:”var(\u002d\u002dbase-2)”,”borderColorHover”:””,”fontWeight”:”600″,”fontSize”:24,”marginRight”:”10″,”paddingTop”:”14″,”paddingRight”:”14″,”paddingBottom”:”14″,”paddingLeft”:”14″,”borderSizeTop”:”0″,”borderSizeRight”:”0″,”borderSizeBottom”:”0″,”borderSizeLeft”:”0″,”borderRadiusTopRight”:”40″,”borderRadiusBottomRight”:”40″,”borderRadiusBottomLeft”:”40″,”borderRadiusTopLeft”:”40″,”gradientDirection”:180,”gradientColorOne”:”#05bcbf”,”gradientColorOneOpacity”:0.6,”gradientColorTwo”:”#0693e3″,”gradientColorTwoOpacity”:0.6,”blockVersion”:2,”opacities”:[],”transitions”:[],”boxShadows”:[],”transforms”:[],”textShadows”:[],”filters”:[]} –>
<a class=”gb-button gb-button-9c3c0d01″ href=”https://www.facebook.com/ajesplugues” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span class=”gb-icon”><svg width=”36px” height=”36px” viewBox=”0 0 36 36″ version=”1.1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”><g id=”Icons” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill=”none” fill-rule=”evenodd”><g id=”Desktop-HD” transform=”translate(-85.000000, -19.000000)” fill=”CurrentColor”><path d=”M119,19 L87,19 C85.8,19 85,19.8 85,21 L85,53 C85,54 85.8,55 87,55 L104.2,55 L104.2,41 L99.6,41 L99.6,35.6 L104.2,35.6 L104.2,31.6 C104.2,27 107,24.4 111.2,24.4 C113.2,24.4 114.8,24.6 115.4,24.6 L115.4,29.4 L112.6,29.4 C110.4,29.4 110,30.4 110,32 L110,35.4 L115.4,35.4 L114.6,41 L110,41 L110,55 L119,55 C120,55 121,54.2 121,53 L121,21 C121,19.8 120.2,19 119,19 Z” id=”ico-facebook”></path></g></g></svg></span></a>
<!– /wp:generateblocks/button –>

<!– wp:generateblocks/button {“uniqueId”:”be55a183″,”hasUrl”:true,”target”:true,”hasIcon”:true,”removeText”:true,”backgroundColor”:”var(\u002d\u002dbase)”,”backgroundColorOpacity”:0,”backgroundColorHover”:”var(\u002d\u002daccent)”,”backgroundColorHoverOpacity”:0,”textColor”:”var(\u002d\u002dcontrast)”,”textColorHover”:”var(\u002d\u002dbase)”,”borderColor”:”var(\u002d\u002dbase-2)”,”borderColorHover”:””,”fontWeight”:”600″,”fontSize”:24,”marginRight”:”10″,”paddingTop”:”14″,”paddingRight”:”14″,”paddingBottom”:”14″,”paddingLeft”:”14″,”borderSizeTop”:”0″,”borderSizeRight”:”0″,”borderSizeBottom”:”0″,”borderSizeLeft”:”0″,”borderRadiusTopRight”:”40″,”borderRadiusBottomRight”:”40″,”borderRadiusBottomLeft”:”40″,”borderRadiusTopLeft”:”40″,”gradientDirection”:180,”gradientColorOne”:”#05bcbf”,”gradientColorOneOpacity”:0.6,”gradientColorTwo”:”#0693e3″,”gradientColorTwoOpacity”:0.6,”blockVersion”:2,”opacities”:[],”transitions”:[],”boxShadows”:[],”transforms”:[],”textShadows”:[],”filters”:[]} –>
<a class=”gb-button gb-button-be55a183″ href=”https://www.esplugues.cat/serveis/premsa-i-comunicacio/informat-per-whatsapp/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span class=”gb-icon”><svg xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ viewBox=”0 0 35 35″ height=”35px” width=”35px”><g fill-rule=”evenodd” fill=”none” stroke-width=”1″ stroke=”none” id=”Icons”><g fill-rule=”nonzero” fill=”CurrentColor” transform=”translate(-246.000000, -19.000000)” id=”Desktop-HD”><path id=”ico-whatsapp” d=”M246,54 L248.47195,45.0122917 C246.94658,42.3814583 246.145064,39.3991667 246.146529,36.3410417 C246.150925,26.7802083 253.968265,19 263.573263,19 C268.234362,19.0014583 272.609728,20.8083333 275.900776,24.0866667 C279.19036,27.365 281.001463,31.7225 281,36.3570833 C280.995601,45.919375 273.178261,53.6995833 263.573263,53.6995833 C260.65733,53.698125 257.783889,52.9704167 255.238675,51.5879167 L246,54 Z M255.66654,48.448125 C258.122372,49.8991667 260.466841,50.7683333 263.567402,50.7697917 C271.55032,50.7697917 278.053292,44.3035417 278.057689,36.3541667 C278.060619,28.38875 271.588418,21.93125 263.579125,21.9283333 C255.590345,21.9283333 249.091769,28.3945833 249.088837,36.3425 C249.087373,39.5872917 250.042744,42.016875 251.647241,44.55875 L250.183413,49.87875 L255.66654,48.448125 Z M272.351836,40.4797917 C272.243404,40.2989583 271.953276,40.1910417 271.516619,39.97375 C271.081427,39.7564583 268.940633,38.7079167 268.540608,38.5635417 C268.142048,38.4191667 267.85192,38.34625 267.560327,38.7808333 C267.270198,39.2139583 266.434981,40.1910417 266.181486,40.4797917 C265.92799,40.7685417 265.673029,40.805 265.237837,40.5877083 C264.802644,40.3704167 263.398893,39.9139583 261.735785,38.4366667 C260.441931,37.2875 259.567151,35.8685417 259.313656,35.4339583 C259.06016,35.0008333 259.28728,34.7660417 259.504144,34.5502083 C259.700493,34.35625 259.939336,34.0441667 260.157665,33.7904167 C260.378924,33.5395833 260.450723,33.35875 260.597253,33.0685417 C260.742317,32.7797917 260.670517,32.5260417 260.56062,32.30875 C260.450723,32.0929167 259.580339,29.959375 259.218411,29.0916667 C258.86381,28.2472917 258.504814,28.3610417 258.23813,28.3479167 L257.402913,28.3333333 C257.112785,28.3333333 256.64096,28.44125 256.242401,28.8758333 C255.843841,29.3104167 254.718496,30.3575 254.718496,32.4910417 C254.718496,34.6245833 256.279033,36.6852083 256.495896,36.9739583 C256.714225,37.2627083 259.565686,41.640625 263.933726,43.5175 C264.972619,43.96375 265.784391,44.230625 266.415932,44.4304167 C267.459221,44.76 268.408731,44.7133333 269.158962,44.6025 C269.995644,44.4785417 271.734947,43.5539583 272.09834,42.541875 C272.461733,41.5283333 272.461733,40.660625 272.351836,40.4797917 L272.351836,40.4797917 Z”></path></g>
</g></svg></span></a>
<!– /wp:generateblocks/button –>

<!– wp:generateblocks/button {“uniqueId”:”2c819c2d”,”hasUrl”:true,”target”:true,”hasIcon”:true,”removeText”:true,”backgroundColor”:”var(\u002d\u002dbase)”,”backgroundColorOpacity”:0,”backgroundColorHover”:”var(\u002d\u002daccent)”,”backgroundColorHoverOpacity”:0,”textColor”:”var(\u002d\u002dcontrast)”,”textColorHover”:”var(\u002d\u002dbase)”,”borderColor”:”var(\u002d\u002dbase-2)”,”borderColorHover”:””,”fontWeight”:”600″,”fontSize”:24,”marginRight”:”10″,”paddingTop”:”14″,”paddingRight”:”14″,”paddingBottom”:”14″,”paddingLeft”:”14″,”borderSizeTop”:”0″,”borderSizeRight”:”0″,”borderSizeBottom”:”0″,”borderSizeLeft”:”0″,”borderRadiusTopRight”:”40″,”borderRadiusBottomRight”:”40″,”borderRadiusBottomLeft”:”40″,”borderRadiusTopLeft”:”40″,”gradientDirection”:180,”gradientColorOne”:”#05bcbf”,”gradientColorOneOpacity”:0.6,”gradientColorTwo”:”#0693e3″,”gradientColorTwoOpacity”:0.6,”blockVersion”:2,”opacities”:[],”transitions”:[],”boxShadows”:[],”transforms”:[],”textShadows”:[],”filters”:[]} –>
<a class=”gb-button gb-button-2c819c2d” href=”https://www.youtube.com/ajesplugues” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span class=”gb-icon”><svg xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ viewBox=”0 0 29 35″ height=”35px” width=”29px”><g fill-rule=”evenodd” fill=”none” stroke-width=”1″ stroke=”none” id=”Icons”><g fill-rule=”nonzero” fill=”CurrentColor” transform=”translate(-197.000000, -19.000000)” id=”Desktop-HD”><path id=”ico-youtube” d=”M200.8454,19 L202.9334,19 L204.366,24.3988062 L205.6942,19 L207.8025,19 L205.38825,27.0282086 L205.38825,32.507224 L203.3133,32.507224 L203.3133,27.0282086 L200.8454,19 Z M210.4067,22.460661 C208.78415,22.460661 207.70825,23.539839 207.70825,25.1367306 L207.70825,30.0207398 C207.70825,31.7765914 208.6203,32.6909759 210.4067,32.6909759 C211.8886,32.6909759 213.0544,31.6949239 213.0544,30.0207398 L213.0544,25.1367306 C213.0544,23.577756 211.89875,22.460661 210.4067,22.460661 Z M211.17665,29.9376139 C211.17665,30.4801196 210.90115,30.8797071 210.40525,30.8797071 C209.8963,30.8797071 209.60195,30.4611611 209.60195,29.9376139 L209.60195,25.301524 C209.60195,24.7561016 209.85135,24.3521391 210.369,24.3521391 C210.9345,24.3521391 211.17665,24.7444348 211.17665,25.301524 L211.17665,29.9376139 L211.17665,29.9376139 Z M218.0337,22.5437869 L218.0337,30.1067824 C217.80895,30.389702 217.3087,30.8534568 216.95055,30.8534568 C216.5576,30.8534568 216.46045,30.582204 216.46045,30.1826165 L216.46045,22.5437869 L214.61895,22.5437869 L214.61895,30.870957 C214.61895,31.8553422 214.91765,32.6501422 215.9051,32.6501422 C216.4619,32.6501422 217.2362,32.3584725 218.0337,31.4061709 L218.0337,32.5057657 L219.8752,32.5057657 L219.8752,22.5437869 L218.0337,22.5437869 Z M221.22805,42.7535808 C220.57845,42.7535808 220.4436,43.2129606 220.4436,43.8663007 L220.4436,44.8273524 L221.993662,44.8273524 L221.993662,43.8648423 C221.9951,43.223169 221.86025,42.7535808 221.22805,42.7535808 Z M214.4087,42.8119147 C214.2869,42.8746237 214.16655,42.9708747 214.0462,43.1006677 L214.0462,49.014271 C214.18975,49.1688559 214.3275,49.2796904 214.46235,49.3482328 C214.748,49.4940676 215.1656,49.5042761 215.3599,49.2505234 C215.4614,49.1163554 215.51215,48.8990614 215.51215,48.595725 L215.51215,43.6971323 C215.51215,43.3762956 215.4498,43.1342097 215.3251,42.967958 C215.11195,42.6864967 214.7161,42.6558714 214.4087,42.8119147 L214.4087,42.8119147 Z M221.40785,35.2357941 C217.63205,34.9776664 205.36215,34.9776664 201.59215,35.2357941 C197.51185,35.515797 197.03045,37.9949895 197,44.5210992 C197.03045,51.035542 197.5075,53.5264013 201.59215,53.8064042 C205.36215,54.0645319 217.63205,54.0645319 221.40785,53.8064042 C225.48815,53.5264013 225.96955,51.0457505 226,44.5210992 C225.96955,38.0066563 225.4925,35.515797 221.40785,35.2357941 Z M203.53805,50.8197065 L201.5617,50.8197065 L201.5617,39.8237586 L199.5172,39.8237586 L199.5172,37.9570725 L205.5811,37.9570725 L205.5811,39.8237586 L203.5366,39.8237586 L203.5366,50.8197065 L203.53805,50.8197065 Z M210.56475,50.8197065 L208.81025,50.8197065 L208.81025,49.7726122 C208.4869,50.1590746 208.1505,50.453661 207.80105,50.6549131 C206.85565,51.2003354 205.5579,51.1872103 205.5579,49.2621902 L205.5579,41.331691 L207.31095,41.331691 L207.31095,48.6059334 C207.31095,48.9880207 207.4023,49.24469 207.77785,49.24469 C208.12005,49.24469 208.59565,48.8028104 208.8088,48.5344743 L208.8088,41.331691 L210.5633,41.331691 L210.5633,50.8197065 L210.56475,50.8197065 Z M217.3174,48.8538526 C217.3174,50.0278232 216.88095,50.9407494 215.7137,50.9407494 C215.07135,50.9407494 214.5363,50.7044969 214.04765,50.0905322 L214.04765,50.8197065 L212.2772,50.8197065 L212.2772,37.9570725 L214.04765,37.9570725 L214.04765,42.0987823 C214.4435,41.6131522 214.98145,41.2121064 215.60785,41.2121064 C216.89255,41.2121064 217.31885,42.3044094 217.31885,43.5906728 L217.31885,48.8538526 L217.3174,48.8538526 Z M223.80035,46.298826 L220.44505,46.298826 L220.44505,48.089678 C220.44505,48.8013521 220.50595,49.4167752 221.21065,49.4167752 C221.9516,49.4167752 221.9951,48.9151033 221.9951,48.089678 L221.9951,47.4305045 L223.80035,47.4305045 L223.80035,48.1436369 C223.80035,49.9709476 223.02025,51.0792925 221.1715,51.0792925 C219.49675,51.0792925 218.6398,49.851363 218.6398,48.1436369 L218.6398,43.8838009 C218.6398,42.2373254 219.7215,41.0925218 221.30345,41.0925218 C222.9869,41.0925218 223.7989,42.168783 223.7989,43.8838009 L223.7989,46.298826 L223.80035,46.298826 Z”></path></g></g></svg></span></a>
<!– /wp:generateblocks/button –>

<!– wp:generateblocks/button {“uniqueId”:”52942fb6″,”hasUrl”:true,”target”:true,”hasIcon”:true,”removeText”:true,”backgroundColor”:”var(\u002d\u002dbase)”,”backgroundColorOpacity”:0,”backgroundColorHover”:”var(\u002d\u002daccent)”,”backgroundColorHoverOpacity”:0,”textColor”:”var(\u002d\u002dcontrast)”,”textColorHover”:”var(\u002d\u002dbase)”,”borderColor”:”var(\u002d\u002dbase-2)”,”borderColorHover”:””,”fontWeight”:”600″,”fontSize”:24,”marginRight”:”10″,”paddingTop”:”14″,”paddingRight”:”14″,”paddingBottom”:”14″,”paddingLeft”:”14″,”borderSizeTop”:”0″,”borderSizeRight”:”0″,”borderSizeBottom”:”0″,”borderSizeLeft”:”0″,”borderRadiusTopRight”:”40″,”borderRadiusBottomRight”:”40″,”borderRadiusBottomLeft”:”40″,”borderRadiusTopLeft”:”40″,”gradientDirection”:180,”gradientColorOne”:”#05bcbf”,”gradientColorOneOpacity”:0.6,”gradientColorTwo”:”#0693e3″,”gradientColorTwoOpacity”:0.6,”blockVersion”:2,”opacities”:[],”transitions”:[],”boxShadows”:[],”transforms”:[],”textShadows”:[],”filters”:[]} –>
<a class=”gb-button gb-button-52942fb6″ href=”https://www.flickr.com/photos/ajesplugues/albums” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span class=”gb-icon”><svg xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ viewBox=”0 0 36 36″ height=”36px” width=”36px”><g fill-rule=”evenodd” fill=”none” stroke-width=”1″ stroke=”none” id=”Icons”><g fill-rule=”nonzero” fill=”CurrentColor” transform=”translate(-301.000000, -19.000000)” id=”Desktop-HD”><path id=”ico-flickr” d=”M330.251837,19 L307.748163,19 C304.023265,19 301,22.0232653 301,25.7481633 L301,48.2481633 C301,51.9767347 304.023265,55 307.748163,55 L330.248163,55 C333.976735,55 337,51.9767347 337,48.2518367 L337,25.7481633 C337,22.0232653 333.976735,19 330.251837,19 Z M312.376735,41.5073469 C309.853061,41.5073469 307.810612,39.464898 307.810612,36.9412245 C307.810612,34.417551 309.853061,32.3787755 312.376735,32.3787755 C314.900408,32.3787755 316.942857,34.4212245 316.942857,36.944898 C316.942857,39.4685714 314.896735,41.5073469 312.376735,41.5073469 Z M325.67102,41.5073469 C323.147347,41.5073469 321.104898,39.464898 321.104898,36.9412245 C321.104898,34.417551 323.147347,32.375102 325.67102,32.375102 C328.194694,32.375102 330.237143,34.417551 330.237143,36.9412245 C330.237143,39.464898 328.194694,41.5073469 325.67102,41.5073469 Z”></path></g></g></svg></span></a>
<!– /wp:generateblocks/button –>
<!– /wp:generateblocks/button-container –>

 

 • Facebook: https://www.facebook.com/Escola-municipal-de-cer%C3%A0mica-dEsplugues-de-LLobregat-850319588342801/
 • Instagram: https://instagram.com/escoladesplugues

 • Instagram: https://www.instagram.com/emmesplugues/
 • YouTube: https://www.youtube.com/user/EMMEsplugues

 • Twitter Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues https://twitter.com/paremiquel
 • Instagram: https://www.instagram.com/bibliotecaparemiquel/
 • Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Pare-Miquel-dEsplugues-326985714041131

 

Espais web municipals

EspluLab
Economia i Treball
Esplugues Participa
Esplugues Obert
EspluJove
Museus
PlayFul
Voluntariat i entitats
Espai de les Arts
Consell d’Infants
Pla Educatiu d’Entorn

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: