Model de gestió

La nostra visió

• Un ajuntament ben valorat pels seus ciutadans i ciutadanes.
• Una corporació que obté resultats excel·lents d’una manera eficient i respectuosa amb el medi ambient.
• Una corporació reconeguda per la gestió innovadora dels serveis públics.
• Una corporació amb un entorn de treball que propicia el desenvolupament de les persones, la innovació i l’assumpció de responsabilitats.
• Una corporació unida per valors compartits.

Els nostres valors

• Voluntat de servei.
• Professionalitat.
• Millora contínua.
• Treball en equip.
• Confiança.
• Eficiència.
• Respecte mediambiental.
• Aprenentatge i innovació.
• Comportament ètic.

Per desenvolupar els nostres valors cal:

• Que les directives i els directius actuïn com a model de referència.
• Reforçar-los mitjançant l’aplicació d’un sistema d’incentius i reconeixements que premiï els comportaments i actuacions de les persones que siguin congruents amb aquests valors.

El nostre estil de direcció

• Compromès amb l’organització.
• Obert.
• Orientat a la ciutadania.
• Responsable dels seus objectius.
• Eficient amb els recursos.
• Comunicatiu (en totes les direccions).
• Formador.
• Cooperador (gestió transversal).
• Generador de confiança.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: