Commutació de sancions

El servei de commutació desenvolupa alternatives educatives que permeten reconduir les conductes incíviques o transgressores, per afavorir la integració social.

Objectius

  • Fomentar la convivència i el civisme per millorar la cohesió social.
  • Facilitar a la persona sancionada la comprensió sobre els danys causats.
  • Aconseguir que la persona sancionada reflexioni sobre les conseqüències de les seves accions, en l’àmbit personal i de la comunitat.
  • Millorar l’educació cívica de les persones que participin al programa.

Destinataris

Persones sancionades per incompliment de l’Ordenança general de convivència ciutadana i, molt especialment, menors sancionats per infringir la Llei 1/91.

Requisits

  1. Poden participar-hi persones que hagin comès una falta prevista a l’Ordenança general de convivència ciutadana i, voluntàriament, sol·licitin participar en el programa mitjançant una instància.
  2. També menors de 18 anys sancionats per infringir la Llei 1/91 i que sol·licitin el servei, mitjançant document signat per la seva família o tutor/a legal, a les dependències dels Mossos d’Esquadra d’Esplugues i Sant Just.

Criteris per a l’aplicació de les mesures educatives

Menors de 16 anys. Jornada formativa on oferim als menors un espai en què es facilitin elements educatius que els permetin reflexionar:

  • sobre la seva conducta
  • sobre els danys ocasionats a la comunitat
  • sobre les conseqüències de la seva acció

Majors de 16 anys. Treballs en benefici de la comunitat. Estan orientats a la reparació del dany causat, amb l’objectiu de facilitar la reflexió de la persona sancionada sobre les causes i les conseqüències dels seus actes, i a promoure un canvi d’actitud quant a la seva participació responsable en la comunitat. Sempre que sigui possible, es procura que els treballs tinguin a veure amb la infracció comesa. 

Menors de 18 anys que han infringit la Llei 1/91 per consum o tinença de drogues il·legals en espais públics. Oferim als menors i les seves famílies un espai on se’ls informa sobre els riscs del consum de drogues i sobre què poden fer si volen deixar de consumir-ne (desintoxicació i deshabituació).

Conflictes derivats de les relacions de convivència. Procés de mediació en el qual les persones, a través del diàleg i acompanyades per una persona professional mediadora, busquen acords satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes..

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: