Respir Residencial

És un programa de suport de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans mitjançant una estada en un centre residencial per als seus familiars amb dependència i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Serveis Socials

A qui s’adreça?

· A les famílies que tenen a càrrec seu persones de més de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la Generalitat, i que en tinguin cura a casa.

· A les famílies que tenen a càrrec seu persones de menys de 65 anys, amb un grau de discapacitat superior al 33 % (reconegut per la Generalitat), i que en tinguin cura a casa.

 
Com accedeixo al servei?
 

A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a l’equip de primera acollida (EPA), als equips de seguiment, tractament i urgència social (ESTUS) o a la Unitat d’atenció a la Dependència, en cas de disposar d’un o una professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social.

Demana cita prèvia al PAC al 900 300 082 o a través d’aquest formulari: Petició d’hora de visita als programes d’acollida i tractament de serveis socials

Observacions:

Com et podem ajudar?

· Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d’una durada màxima de dos mesos a l’any, que es poden gaudir en períodes d’un mínim de 15 dies.
· Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies.
· Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l’estada residencial.
· Atenció mèdica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones residents.
· Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats ocupacionals i lúdiques.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: