Servei d’Ajut a Domicili (SAD)

Conjunt organtizat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals,ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. El servei d’ajuda a domicili podrà completar-se amb altres modalitats d’atenció.

Serveis Socials

El servei de primera acollida atén de dimarts a divendres, de 9 a 15 h.

Equip bàsic de Serveis Socials del barri Centre 

c. Petit Parc de l’Amistat, s/n

Horari: cal concertar cita prèvia al 900 300 082

Equip bàsic de Serveis Socials del barri de Can Vidalet 

c. Cedres, 31

Horari: cal concertar cita prèvia al 900 300 082

Equip bàsic de Serveis Socials del barri de La Plana

Petit Parc de l’Amistat, s/n

Horari: cal concertar cita prèvia al 900 300 082

Cal adreçar-se a l’equip de Serveis Socials que correspongui segons el barri on es viu.

Cal demanar cita als Serveis Socials municipals al 900 300 082

Observacions:

El servei d’atenció a domicili no és un servei gratuït sinó que en funció dels ingressos econòmics personals, correspon a cada persona aportar un import mensual.

Funcions del servei:
– Atenció i ajut a les persones amb una manca d’autonomia personal i dificultats de desenvolupament.
– Ajuda a la llar, suport social i de relació amb l’entorn.

Les sol·licituds del servei d’Atenció a Domicili es tramitaran en un termini màxim de 15 dies, un cop les persones interessades hagin entregat tota la documentació.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: