Arranjaments de l’habitatge

És un programa de suport de la Diputació de Barcelona, adreçat a persones grans amb dificultats de dependència que necessiten fer adaptacions funcionals a casa seva per tal de poder mantenir l’autonomia al seu domicili.

Serveis Socials

A qui s’adreça?

El programa s’adreça a persones majors de 65 anys que es trobin preferentment en alguna d’aquestes situacions:

· Persones amb dificultats per fer les activitats de la vida diària.

· Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o en situació de dependència.

· Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Com accedeixo al servei?

A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a l’equip de primera acollida (EPA), als equips de seguiment, tractament i urgència social (ESTUS) o a la Unitat d’atenció a la Dependència, en cas de disposar d’un o una professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social.

Demana cita prèvia al PAC al 900 300 082 o a través d’aquest formulari: Petició d’hora de visita als programes d’acollida i tractament de serveis socials

Observacions:

Com et podem ajudar?

Si necessites realitzar petites reformes i intervencions orientades a millorar, principalment, l’accessibilitat, les condicions de seguretat i habitabilitat, i adaptar el domicili per desenvolupar-hi les activitats bàsiques de la vida diària. Inclou, principalment, reformes al bany, a la cuina i col·locació d’ajudes tècniques per a l’accessibilitat.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

, ,

Programa d’Animació Sociocultural de la Gent Gran

Respir Residencial

Ajuts per a menjador escolar