Grup de suport emocional i ajuda mútua per a persones cuidadores no professionals

És un projecte d’intervenció grupal per a familiars cuidadors de persones amb dependència que té la finalitat de millorar la qualitat de vida de persones cuidadores i cuidades. El mes de novembre de 2022 s’inicia un grup de suport adreçat a persones cuidadores no professionals en situació de dependència que té una capacitat de fins a 20 persones. El mes de gener de 2023 es posa en marxa un grup de suport adreçat a persones cuidadores no professionals de persones amb problemes de salut mental amb una capacitat de 20 persones.

Adreçat a persones cuidadores de familiars en situació de dependència, encara que la dependència no estigui reconeguda per la llei.

Salut

A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se als Equips Bàsics d’Atenció Social o a la Unitat d’Atenció a la Dependència en cas de disposar d’un o una professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social.

Observacions:

Què ofereix?
Suport emocional i aprenentatge d’experiències, a partir d’un espai grupal i amb el suport d’una professional que ajuda a extreure consells pràctics i vivències positives.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

, ,

Respir Residencial

Arranjaments de l’habitatge

Ajuts per a menjador escolar