Servei de primera acollida

El servei de primera acollida (EPA) forma part de l’equip bàsic de Serveis Socials, està format per treballadors/ores socials i educadors/es socials. L’EPA és la porta d’entrada als Serveis Socials Municipals i als serveis especialitzats. Centralitza l’atenció, la informació i la tramitació dels serveis, ajuts i prestacions de l’àmbit social de la ciutadania que no ha anat mai a Serveis Socials i no hi té un expedient.

Serveis Socials

Estem al Petit Parc de l’Amistat, s/n

Demana cita prèvia al PAC al 900 300 082 o a través d’aquest formulari: Petició d’hora de visita als programes d’acollida i tractament de Serveis Socials

El servei de primera acollida atén de dimarts a divendres, de 9 a 15 h.

Observacions:

Com et podem ajudar? Primera atenció dels Serveis Socials bàsics. Informació, orientació i atenció social.

· Recepció i anàlisi de les demandes de la ciutadania.
· Primera valoració de les situacions de necessitat.
· Informació sobre drets, prestacions i serveis disponibles.
· Orientació sobre els recursos i les actuacions socials més adients per a cada situació.
· Derivació, si s’escau, a serveis especialitzats i/o a seguiment i tractament social als Equips Bàsics d’Atenció Social de territori: Centre-La Plana, Can Vidalet.
Gestions i prestacions socials

· Informació, orientació i suport en la tramitació de prestacions socials municipals i d’altres administracions.
· Gestió de serveis per a la gent gran, famílies i infants, entre d’altres.
· Realització d’informes i tràmits de documents en l’àmbit dels serveis socials

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: