Servei de tractament, seguiment i urgència social

L’equip de seguiment, tractament i urgència social (ESTUS) està format per equips multidisciplinaris de treballadors/ores socials, educadors/ores socials i personal administratiu de suport. El municipi d’Esplugues de Llobregat compta amb dos d’aquestes característiques. Els i les professionals centren la seva activitat en la intervenció social i el tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar de les persones, grups i comunitats. Actuen com a recurs i orienten i deriven les persones que s’hi adrecen cap a altres serveis i prestacions de la xarxa de serveis socials.

Serveis Socials

L’accés es fa a partir d’una valoració inicial de l’equip Equip de Primera Acollida (EPA).

Equip de Seguiment , tractament i urgència social CENTRE-LA PLANA: Centre Municipal Puig Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n. Equip de Seguiment , tractament i urgència social CAN VIDALET: Carrer Cedres, 33 entre.

Demana cita prèvia al PAC al 900 300 082 o a través d’aquest formulari: Petició d’hora de visita als programes d’acollida i tractament de serveis socials

Observacions:

Com et podem ajudar?

· Intervenció social continuada a partir d’un pla d’atenció social individual o de convivència en funció de la valoració de la situació de necessitat i amb acord mutu entre les parts.
· Equip professional de referència que coordina les diferents actuacions i que treballa per oferir una atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones.
· Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a l’assignació dels recursos públics disponibles.
· Gestió d’ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques.
· Orientació i derivació als serveis socials especialitzats.
· Tramitació de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques pròpies o d’altres administracions.
· Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran, dones en situació de violència masclista).

Gestions i prestacions socials:

· Informació, orientació i suport en la tramitació de prestacions socials municipals i d’altres administracions.
· Gestió de serveis per a la gent gran, famílies i infants, entre d’altres.
· Realització d’informes i tràmits de documents en l’àmbit dels serveis social.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: