Pressupost municipal exercici 2023

Un projecte per avançar cap a una Esplugues inclusiva, intel·ligent i sostenible

El ple ordinari del 16 de novembre de 2022 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal per al 2023 que ascendeix a 51.454.560,10 €, que suposa un increment d’un 8,57% respecte a l’any 2022. Un pressupost que congela els impostos i fa front a la inflació, adaptant-se a la situació econòmica actual i cobreix la pujada de preus dels subministraments i serveis públics +15,83% (+2.83 M €) amb un augment dels serveis a les persones.

Política de despeses

El 30,13% de les polítiques públiques es destinaran a drets socials, civils, ciutadania i ciutat educadora.

El Pressupost 2023 recull 4 eixos transversals:

  • La transició ecològica
  • La transformació digital
  • La cohesió social i territorial
  • La igualtat de gènere

Pel que fa a les inversions per a l’exercici 2023 són de 2.419.700,00 €, i destaquen les següents actuacions:

  • Construcció de l’auditori i Escola de Música i Arts Escèniques
  • Nova seu de la Policia Local
  • Reurbanització del carrer Severo Ochoa
  • Ampliació del Pont d’Esplugues
  • Actuacions per l’estalvi energètic

Documentació

Al Portal Obert de l’Ajuntament d’Esplugues podràs veure la distribució del pressupost, l’estat d’execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant. L’execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta…

Informació sobre l’execució del Pressupost (aquesta informació s’actualitza cada 3 mesos)

Execucions trimestrals:

Modificacions de crèdit aprovades pel Ple 

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: