Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal

El sistema de gestió dels recursos econòmics i financers de l'Ajuntament d'Esplugues, tenint en compte el marc normatiu que regula l'activitat financera de les Corporacions Locals, es basa en el model de Gestió de la Qualitat Total, i en els Valors Compartits, Missió i Visió de l'organització. L'estratègia de l'Ajuntament en aquest sentit pot resumir-se en dues línies d'acció bàsiques:
D'una banda, satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans d'Esplugues amb la menor pressió fiscal possible.
I per altra, aconseguir i mantenir una situació financera estable i equilibrada a curt termini, i sostenible a llarg termini, mitjançant una evolució dels recursos propis vinculada a l'increment de l'IPC.

Dades econòmiques més significatives:

Pressupost municipal 2010

Pressupost municipal 2011

Pressupost municipal 2012

Pressupost municipal 2013

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B