Pressupost municipal exercici 2024


El Pressupost municipal per al 2024 serà el més expansiu de la història del municipi

El ple ordinari del 22 de novembre de 2023 va aprovar inicialment el Pressupost Municipal per al 2024 que ascendeix a 66.080.268,23 €, que suposa un increment d’un 28,42% respecte a l’any 2023.

Política de despeses

El 30,98% de les polítiques públiques es destinaran a drets socials, civils, ciutadania i ciutat educadora.

El Pressupost 2024 recull 5 eixos:

 • Ciutat digital
 • Ciutat segura
 • Ciutat amb centralitat
 • Ciutat que cuida
 • Ciutat que ens transforma

Pel que fa a les inversions per a l’exercici 2024 són de 12.635.001,88 €, i destaquen les següents actuacions:

 • Programa 4×100
 • Auditori
 • Nova seu de la policia
 • Habitatge
 • Transformació digital
 • Escoles públiques

Documentació

Al Portal Obert de l’Ajuntament d’Esplugues podràs veure la distribució del pressupost, l’estat d’execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant. L’execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta…

Informació sobre l’execució del Pressupost (aquesta informació s’actualitza cada 3 mesos)

Execucions trimestrals:

Modificacions de crèdit aprovades pel Ple (no s’han registrat)  

 

 

Informe sobre el compliment dels requisits de la llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost de l’exercici 2024 (pendent).

És previst publicar l’informe sobre la liquidació del Pressupost Municipal de 2024 el primer trimestre de 2025, una vegada s’hagi fet la liquidació durant el mes de gener de 2025.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: