Pressupost municipal exercici 2022

A la sessió del ple ordinari del dimecres 15 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per al 2022 que ascendeix a 47.394.024,75 €, que suposa un increment d’un 2,21% respecte a l’any 2021, i impulsarà la transformació i modernització de la ciutat i de l’Ajuntament per avançar cap a una Esplugues inclusiva, intel·ligent i sostenible.

Política de despeses

Les despeses corrents incrementen en un 5,12%. A destacar les millores del contracte de neteja viària; les millores en el contracte de recollida de residus; el manteniment de zones verdes i de la via pública per mantenir l’alt nivell de l’espai públic que caracteritza Esplugues; l’ampliació del contracte de serveis d’atenció domiciliària; la posada en marxa del nou Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet, dels dos mercats municipals i del renovat Casal de Cultura Robert Brillas.

Pel que fa a les inversions, es calcula que seran més de 5,5 milions d’euros invertits a la ciutat. Les inversions inicials pressupostades pugen a un total de 2,8 milions d’euros, però les inversions que s’estimen fer a la ciutat durant l’any són més. Quan es faci la liquidació del Pressupost de 2021 es disposarà d’una quantitat addicional (uns 2,7 M€) que previsiblement s’aprovaran en una modificació de crèdit cap a finals de febrer o març, així com també les que s’incorporaran durant l’any perquè es podran finançar amb l’estalvi acumulat de l’Ajuntament.

Documentació

Al Portal Obert de l’Ajuntament d’Esplugues podràs veure la distribució del pressupost, l’estat d’execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant. L’execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: