MP PGM al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA (regulació zona 101 dels sistemes)

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità, al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: