Presentat el Pla Municipal per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere, amb 68 accions

Compartir:

Donar suport al col·lectiu LGTBI, visibilitzar la diversitat i fer de l’espai públic un lloc segur i obert, entre les accions

Amb l’objectiu de lluitar contra la LGTBIfòbia, garantir els drets de totes les persones i visibilitzar la diversitat, el Ple municipal va aprovar el 15 de febrer el Pla Municipal per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere 2023-2026. El document s’ha presentat aquest 22 de febrer al Saló de Plens.

El Pla Municipal per a la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere d’Esplugues s’ha elaborat, després d’una diagnosi, amb la finalitat d’establir uns eixos, línies i accions que s’adaptin a la realitat del municipi i tinguin en compte les necessitats concretes i les demandes relacionades amb la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

Segons la diagnosi, Esplugues es percep com un municipi segur, però la població opina que encara queda feina a fer al voltant del nivell de sensibilització vers la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

També es va realitzar un procés participatiu per conèixer les necessitats, inquietuds i propostes ciutadanes. Aquestes s’hi recullen a través d’accions concretes i avaluables.

El Pla inclou 68 accions, de les quals 46 fan referència a la promoció de polítiques públiques per combatre desigualtats i discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i diferències en el desenvolupament sexual.

Entre aquestes: acompanyar, donar suport i empoderar les persones LGTBI; visibilitzar la diversitat; crear una xarxa comunitària que promogui la participació del col·lectiu en polítiques municipals; potenciar l’oferta cultural sobre diversitat, i fer de l’espai públic on lloc segur i obert on tothom se senti representat.

Les altres 22 accions són per promoure els canvis necessaris en les pràctiques i la cultura organitzativa de l’Ajuntament per continuar garantint la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere en el treball intern de la institució.

En destaquen: garantir que la normativa municipal relativa als drets humans i que els plans i programes estratègics incorporin aquesta perspectiva, i oferir formació sobre diversitat.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va recordar que l’Ajuntament d’Esplugues va crear el primer Servei d’Atenció Integral (SAI) del Baix Llobregat i de l’àrea metropolitana l’any 2017 i que Esplugues “és una ciutat diversa i compromesa amb els drets de la ciutadania”.

La regidora de Drets Civils, Claudia Acebron, va destacar algunes dades de la diagnosi prèvia, com el fet que un 40% de les persones enquestades va dir que sí havien viscut o vist actes de LGTBIfòbia a la ciutat.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: