Tribuna d'electes municipals

Responsabilitat

Compartir:

Bon any tinguem. Mentre escric aquestes lí- nies, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya encara no estan aprovats. I això que Esquerra està aconseguint grans consensos amb els agents socials i amb altres forces polítiques per tenir uns pressupostos que su- posaran un avenç importantíssim per al país, i per tant per a la gent d’Esplugues. Però el PSC està enrocat i bloqueja l’aprovació dels pres- supostos amb una posició de “tot o res” en te- mes que, francament sonen d’una altra època. Tant presumir de progressisme i es posen a demanar de totes totes un casino al Camp de Tarragona i l’ampliació de l’aeroport. És a dir: joc, turisme de baixa qualitat i ocupació pre- cària, i cap respecte pel medi ambient.

O sigui, que estan bloquejant uns pressu- postos que, sense anar més lluny, incorporen 1300 milions d’euros més per a Salut, perquè aposten per un model de país que a nosaltres, la gent d’Esplugues, no ens ve de nou: a casa nostra ja ens hi han posat un centre comercial, han implantat un model de mercats municipals que està resultant fallit i ja ens han trinxat la fal- da de Collserola amb el Pla Caufec. Res de nou, doncs. Aquest és el model dels que governen Esplugues i volen governar Catalunya.

Per concretar, els pressupostos que el PSC està bloquejant incorporen:

– 1.300 milions d’euros més per a salut, la major part dels quals aniran a reforçar l’atenció primària i a la incorporació de nous professio- nals.

-La creació de 2.000 places residencials per reduir a la meitat les llistes d’espera en l’àmbit de la dependència.

– L’increment de més de 25 milions d’euros a Igualtat i Feminismes per lluitar contra les vio- lències masclistes.

– El reforç del sistema educatiu amb més milions per garantir la gratuïtat de l’Infantil 2, més professors, 58 milions per lluitar contra la segregació escolar, 95 milions per a l’escola in- clusiva i per atendre millor l’alumnat.

– En total, el pressupost té un increment de 3.000 milions d’euros respecte l’anterior. Espero de tot cor que els fets acabin dei- xant obsolet aquest article, i que en publicar-se El Pont els pressupostos hagin estat aprovats. Només cal que el PSC actuï amb responsabilitat.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: