Tribuna d'electes municipals

Nou CAP Lluís Millet

Compartir:

El passat dia 13 de gener, en una reunió celebrada a proposta de l’alcaldessa, Pilar Díaz, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va adquirir finalment, i després de moltes i llargues reivindicacions socials i institucionals, el compromís de construir un nou CAP Lluís Millet. L’edifici actual, no té capacitat per assumir la població que li pertoca, i no pot acollir el personal sanitari i administratiu necessari, provocant retards, acumulació de pacients, i en definitiva deficient gestió administrativa i sanitària.

Esplugues mereix per part de la Generalitat un servei de salut eficient i de qualitat. És per això que el govern socialista a l’ajuntament, fa temps que ve reivindicant i treballant per tal que el nou CAP sigui una realitat. A través de la tasca institucional però, també fent pressió al Parlament de Catalunya i acompanyant els moviments socials reivindicatius per una sanitat pública i de qualitat.

Per tal que el nou CAP pugui ser construït, l’Ajuntament cedirà a la Generalitat un solar to- cant al Parc Pou d’en Fèlix, molt a prop del carrer Lluís Millet. Hem demanat també que el programa funcional d’aquest nou CAP tingui en compte el creixement de la ciutat, que vindrà donat per l’ARE Montesa i Finestrelles. Per tant, no es tracta pu- rament d’una substitució per assumir el dèficit actual, sinó que cal preveure el creixement ne- cessari en metres quadrats construïts, serveis, i personal sanitari i administratiu.

El compromís de la Generalitat és que el nou CAP entri en funcionament abans del 2028. Segui- rem de prop l’evolució dels treballs i el calendari que, actualment, preveu la licitació del projecte durant aquest any 2022.

Demanem a la Generalitat de Catalunya que aquest cop sí, compleixi els seus compromisos a l’espera que arribin d’altres com l’ampliació de la L3 de Metro o la construcció d’uns nous jutjats. En tot cas, nosaltres no deixarem d’exigir allò que creiem just i necessari per a la ciutadania d’Esplugues. Més si cap, quan parlem de serveis bàsics com és la Salut.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: