Tribuna d'electes municipals

No volem perdre el Servei de Ginecologia

Compartir:

El dret a la protecció de la salut és un dret reconegut en la Declaració Universal dels

Drets Humans i en el nostre ordenament jurídic. L’Estatut de Catalunya recull en el seu article 23 que “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que s’estableixi per llei”.
Les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia les pateixen de forma més aguda les dones, precisament per la precarietat laboral, la bretxa salarial, que té com a conseqüència bases de cotització més baixes, que influeixen el cobrament dels ERTES, i perquè encara avui, són les dones les que majoritàriament es dediquen a la cura de les famílies. Una càrrega que ha augmentat durant la pandèmia. Les retallades aplicades pels successius governs des de 2011, han tingut com a conseqüència la pèrdua de serveis i de qualitat de l’atenció sanitària. Probablement tenim un dels seus majors exponents al CAP Lluís Millet.

La pandèmia ha posat de relleu les mancances d’un edicifi que no es mantè adequadament i que té una manca d’espai per atendre a les 25.000 persones assignades. A més de les deficiències actuals, ara sabem que es deixarà de prestar el servei de Ginecologia, per la no substitució de la jubilació d’una metgessa.

El 28 de maig és el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, la millor data per reiterar la nostra defensa del dret a la protecció de la salut i el suport a l’atenció a la salut sexual i reproductiva.
Esplugues en Comú Podem impulsarà una campanya informativa i de recollida de signatures, davant la pèrdua d’un servei de Ginecologia que és essencial per a la salut de les dones. Convindria també introduir al Pla de Salut del municipi la perspectiva de gènere, tant en el diagnòstic, com en l’assignació de prioritats en l’atenció dels problemes de salut i en les actuacions que se’n derivin.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: