Tribuna d'electes municipals

Mercats municipals

Compartir:

Els mercats municipals són béns comuns i serveis públics amb una funció molt important d’articulació social. Són espais de referència territorial i comercial, que tenen un valor so- cial i comunitari com a punts de trobada i in- teracció. Són eixos vertebradors de les zones comercials i tenen un paper destacat com a dinamitzadors econòmics, socials i urbanístics.

Els mercats municipals tenen una tradició històrica de segles, que ha evolucionat des de les places extramurs on se celebraven fires i inter- canvis fins a la consolidació d’espais comercials gestionats pel municipi.

La supervivència i la salut dels mercats mu- nicipals és un element molt rellevant a l’hora de parlar d’una ciutat sostenible i habitable.

Per entendre la preocupant situació actual dels mercats municipals a Esplugues, cal fer la vista enrere:

En la sessió del Ple del 18 d’octubre de 2017 es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Cs, PP, PDeCAT, la regidora no adscrita i el vot en contra de Canviem Esplugues, el requeriment de documentació a l’operador Lidl, que va guanyar el concurs per a la concessió administrativa dels dos mercats municipals, a canvi d’explotar la part de supermercat i d’aparcament que hi haurà a cada instal·lació.

La concessió municipal és per 50 anys. Lidl ingressarà un cànon de 90.000 € anuals a partir del desè any de funcionament i de 12.000 € anuals més per a campanyes de promoció a partir de l’entrada en funcionament dels equipaments.”

Encara esperem l’obertura dels nous mer- cats, mentre coneixem una successió constant de renúncies i declaracions d’extinció de les concessions administratives sobre les parades.

Creiem que l’aposta pel model de col·la- boració públic-privada ha estat un fracàs i que convé revisar l’actual model de licitació de les concessions dels mercats. Demanem una aposta decidida pel desbloqueig de la situació actual i per la recuperació dels mercats municipals com a servei públic gestionat per l’Ajuntament.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: