Tribuna d'electes municipals

Las sentencias se cumplen

Compartir:

Volem que el català s’ensenyi i sigui llengua vehicular a l’escola. El català és part de la nos- tra cultura i imprescindible si vols progressar o simplement accedir a l’administració pública. També volem que el seu ús s’ampliï en àrees com la justícia o les plataformes d’oci en strea- ming. Però, dit això., exigim que l’espanyol sigui també vehicular en l’educació. L’ensenyament a Catalunya ha de ser com la societat: bilingüe, en espanyol i català.

Ya basta de desprecios a los tribunales. Exi- gimos que el español sea lengua vehicular en el 25% de las horas lectivas, tal como sentencia el TSJC. Las sentencias de los tribunales están para cumplirlas, porque son la última línea de defensa de los derechos de los débiles frente a los pode- rosos. El Gobierno no puede renunciar a exigir la ejecución de las sentencias a cambio de los votos de los nacionalistas en el Congreso.

Quin perill corre el català perquè es doni una assignatura troncal en espanyol? Cap. Les dues llengües gaudeixen de molt bona salut a Catalu- nya. És un problema de drets i també un problema pedagògic. Una qüestió de drets, perquè les sen- tències així ho afirmen i perquè la mateixa Unes- co reconeix com a tal l’ensenyament en llengua materna en les societats bilingües.

Es un problema pedagógico, porque el mo- nolingüismo en catalán no es un modelo de éxito. Dificulta el aprendizaje e incrementa el fracaso escolar. Provoca en los niños de lengua materna española un rendimiento inferior en áreas como ciencias y lectura (informe de Calero y Choi 2019 con datos Pisa), pero también perjudica a los niños catalanohablantes al dificultar la adquisición de un registro culto del español, imprescindible para su futuro.

Pero lo fundamental es que el español también es lengua y patrimonio de los catala- nes, está presente en Cataluña desde el s. XVI como herramienta de cultura y comunicación, es la lengua materna de la mayoría de nosotros y exigimos que la administración pública catalana la ponga en valor.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: