Tribuna d'electes municipals

Casal d’estiu 2022

Compartir:

Els casals d’estiu són una de les activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil més consolidades. Són una de les propostes amb més impacte en les experiències educatives d’estiu, ja que respon a necessitats socials, educatives i de lleure.

Tots els infants i joves tenen dret a gaudir d’activitats de lleure educatiu, ja que són essencials per desenvolupar-se com a persona Hem d’educar per una societat més igualitària, inclusiva, justa i solidària, i tenim especial cura en l’atenció a la diversitat i a les situacions de vulnerabilitat.

En data 20 de maig de 2022 es va formalitzar el contacte relatiu a la gestió del Casal d’Estiu Espluestiu, amb l’empresa Nice Moments Factory S.L.

Esplugues en Comú Podem va mostrar el seu malestar al Ple de 15 de juny per com es va resoldre la licitació d’aquesta concessió.

Posteriorment, vam tenir coneixement d’una queixa conjunta de les famílies pel mal funcionament i la mala gestió del Casal: “Les famílies signants d’aquest document, usuàries del Casal d’Estiu 2022 a Esplugues de Llobregat volem deixar constància per escrit del nostre absolut descontent envers els casals organitzats per Nice Moments Factory, i la mala gestió des del primer dia, tant per part de l’Ajuntament com de l’empresa contractada”.

Al ple ordinari del mes de juliol, el portaveu del Grup Municipal PSC es va manifestar a la defensiva en relació als fets que relata la queixa de les famílies, i a les consideracions de suport del nostre Grup Municipal i també del Grup PP i ERC. Va posar en dubte la validesa de les 59 signatures a l’escrit de queixa.

Esplugues en Comú Podem discrepa d’aquesta actitud i d’aquest tipus de posicionament. Una de les funcions essencials com a càrrecs electes és l’acompanyament i la gestió de les reivindicacions i peticions que ens fassi arribar la ciutadania.

Els nens i les nenes d’Esplugues i les seves famílies mereixen que el govern municipal faci les coses d’una altra manera i així ho reivindicarem quan calgui.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: