Obres de reforma

L’Ajuntament ha impulsat obres de millora de la mobilitat a l’avinguda dels Països Catalans, la plaça Elisabeth Eidenbenz i l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet. A les següents imatges es pot veure com quedaran aquests entorns un cop finalitzin les obres, que es van iniciar a l’octubre de 2021 i tenen una durada prevista de 14 mesos. 

L’obra, pressupostada en 4,2 milions d’euros i finançada per la Junta de Compensació de Finestrelles, preveu reordenar la zona de la plaça Elisabeth Eidenbenz (rotonda des d’on s’accedeix a la Ronda i la Diagonal), punt habitual de saturació de trànsit en hora punta, mitjançant la creació d’accessos directes cap a Barcelona, de manera que accedeixin a la rotonda menys vehicles.

Un cop acabada l’obra, l’avinguda Països Catalans comptarà amb carrils d’ús exclusiu per a autobusos en tots dos sentits i una mitjana més àmplia, sense disminuir el nombre actual de carrils de circulació. Així, en sentit Finestrelles es mantindran dos carrils per a vehicles privats (guanyant espai a l’actual calçada lateral) i el carril bus anirà pel mig. En sentit Centre hi haurà, com ara, un carril per a vehicles i se’n guanyarà un altre només per a autobusos.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: