Projecte de Reparcel.lació àmbit Sud Can Clota

Escriptura de Reparcel•lació Voluntària i constitució de Junta d’Apoderats per a la reparcel•lació, urbanització i la resta d’actuacions i actes d’execució urbanística del Text Refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit Sud del Barri de Can Clota, al municipi d’Esplugues de Llobregat.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: