Inici expedient i aprovació Plec regulador concessió administrativa demanial terreny de titularitat municipal a l’Av. d’Ahrensburg, núm. 30-38 amb carrer Casal de Sant Jordi, qualificat com a Sistema d’Equipament Comunitari, clau 7b – (Equipament per a la implantació d’una àrea d’alta especialització en neurociències – Projecte Unicas)

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: