Exposicions públiques

Projecte implantacio centre ciclologistica HUB mercat Plana

Modificació puntual de PGM entorn Parc Pou d’en Fèlix

Projecte de reparació dels fossats de seguretat de gimnàstica esportiva i col·locació de xarxa paragols al CEM les Moreres d’Esplugues de Llobregat

Projecte de les obres ordinaries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Mestra Dolors Barcelo

Projecte de reparacio de la impermeabilitzacio de coberta biblioteca central pare miquel Fase 2

Aprovacio inicial projecte bàsic i executiu de les obres d’enderroc de l’edifici situat al carrer de la Riba núm.28-32 d’Esplugues de Llobregat, conegut com “El BarcoAprovacio inicial

Projecte de reparacio de la impermeabilitzacio de coberta de la biblioteca central Pare Miquel, fase 1.

Aprovacio definitiva Projecte executiu de la càrrega extrasectorial 2 (Rotonda costat Ronda de Dalt) – ARE MONTESA

Aprovació definitiva Projecte de Reparcel.lació Voluntària Av. Jacint Esteva, 112

Projecte executiu de les obres  de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Francesc Moragas

Projecte executiu de les obres reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Lluís Millet, entre l’avinguda Isidre Martí i el carrer Gall

Projecte del contracte de les obres de millora i reparacions als edificis municipals d’Esplugues de Llobregat

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: