Exposicions públiques

MP PGM àmbit finca qualificada 7b al sector Finestrelles (cantonada Av. Ahrensburg i Casal Sant Jordi)

Projecte per l’ampliació del Pont d’Esplugues per la interconnexió de la xarxa metropolitana per bicicletes (Bicivia)

Inici expedient i aprovació Plec regulador concessió administrativa demanial terreny de titularitat municipal a l’Av. d’Ahrensburg, núm. 30-38 amb carrer Casal de Sant Jordi, qualificat com a Sistema d’Equipament Comunitari, clau 7b – (Equipament per a la implantació d’una àrea d’alta especialització en neurociències – Projecte Unicas)

Projecte bàsic i executiu de les obres d’enderroc del conjunt de naus industrials del carrer Nou núm.10-12-14 i 16 d’Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial Pla de Millora Urbana de l’Illa delimitada pels carrers Josep Argemí, Gall, Juli Garreta i Av. de Cornellà

Mp pgm ambit industrial El Gall

ARE MONTESA

MP PGM àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge Guadalupe i Ronda de Dalt

Aprovació inicial MP PGM àmbit entorn Hospital Sant Joan de Déu

Pla Especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet – cantonada carrer d’August Font i Carreras

Modificacio puntual del Pla General Metropolità àmbit masies Can Cadena i Ca l’Esteve

Modificació Projecte constructiu OE-08 Sector Finestrelles

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: