Manteniment de l’espai públic

Conservem i reparem la ciutat

Fem que la ciutat funcioni amb un manteniment adequat per garantir la seva transformació i el benestar de la ciutadania.

Enllumenat públic

Tenim un compromís amb l’estalvi energètic, la sostenibilitat, l’eficiència i la funcionalitat del sistema lumínic.Hem incorporat solucions de smart city amb el Pla de Renovació de l’Enllumenat amb la instal·lació de LED en els 6.000 punts lumínics del municipi i de sistemes avançats de telegestió i sensors. Això, ha suposat una reducció del 60% de la factura elèctrica anual, uns 300.000 euros.

Senyals i semàfors

Els semàfors i la senyalística horitzontal (pintura a l’asfalt) i vertical (senyals de trànsit o ubicació) també requereixen tasques de manteniment periòdiques per conservar-les en bon estat , garantint així la seguretat de les persones que condueixen i les que passegen per la ciutat.A Esplugues comptem amb X semàfors i el 70% estan adaptats per a la població invident a les principals vies, així com entorn els centres educatius i parcs. El sistema s’activa amb un comandament a distància que manipula la persona invident.

Mobiliari de joc urbà

Mantenim el mobiliari urbà i les àrees de jocs infantils per garantir un òptim nivell de seguretat i allargar la seva vida útil.

Via pública

L’ús de la via provoca alguns desperfectes que es gestionen amb petites obres de manteniment: 

  • Reparació de clots a l’asfalt i paviments.
  • Reparació de panots a les voreres.

Parcs i jardins

Cuidem el patrimoni verd municipal, realitzem tasques com:

  • Campanyes de poda de l’arbrat viari.
  • Tractaments fitosanitaris com la processionària.
  • Control del reg i fonts.

Ajuda’ns a cuidar la ciutat

Si detectes una incidència, ens la pots traslladar a través del servei Eii!

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: