Àrees verdes

Les àrees verdes són zones subjectes a limitació horària, degudament delimitades mitjançant senyalització horitzontal i vertical. L’estacionament de vehicles no podrà perllongar-se més enllà del límit horari preestablert, amb tarifes i marge temporal diferent, per a persones residents i per a persones visitants.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: