Subvencions per al pagament de lloguer – persones de 65 anys o més

Aquesta és una subvenció atorgada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin 65 anys o més i complexin els requisits de la convocatòria.

Quins són els requisits?

  • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
  • Estar empadronat/da a l’habitatge.
  • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’IRCS (23.725,79€).
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 900 euros, o de 450 euros en cas d’habitacions.

Per a més informació accediu al següent enllaç: Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús. Habitatge (gencat.cat)

Quin és l’import de la subvenció?

L’import mensual de la subvenció és d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros.

Quan ho puc demanar?

Des de l’11 d’abril al 12 de maig de 2023.

Com ho he de sol·licitar?

La sol·licitud es pot presentar de dues maneres:

Tinc dubtes, amb qui puc contactar?

Per a consultes pot trucar al 012, telèfon d’atenció i informació de la Generalitat de Catalunya

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: