Pla Igualtat de Gènere per a la Ciutadania

Esplugues som una ciutat compromesa amb la igualtat entre dones i homes basada en el respecte i l’equitat.

El pla vol:

· Reforçar el protocol i el circuit de coordinació per a l’atenció i recuperació de les dones víctimes de violència masclista.
· Donar prioritat a la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, impulsant polítiques transversals.
· Avaluar les polítiques d’igualtat mitjançant un sistema d’indicadors de gènere.