Suport econòmic per a despeses relacionades amb les necessitats bàsiques, habitatge i subministraments

Cobrim tres tipus d’ajuts:

  1. Ajuts econòmics destinats a la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, transport públic, medicaments, despeses sanitàries concretes no cobertes per la sanitat pública i despeses escolars).
  2. Ajuts econòmics puntuals destinats al manteniment de l’habitatge per a pal·liar situacions de precarietat, sobrevingudes i no previsibles.
  3. Ajuts d’urgència social destinats a la cobertura de deutes de subministraments.

 

A qui s’adreça?

  1. Ajuts sobre necessitats bàsiques: per a persones i/o famílies amb manca de recursos econòmics per fer front a les despeses per cobrir necessitats com alimentació, transport, medicaments, despeses sanitàries concretes no cobertes pel sistema sanitari o determinades despeses escolars.
  2. Ajuts d’habitatge: per a persones majors d’edat o menors emancipades amb dificultats econòmiques acreditades que presenten dificultats per a mantenir o accedir a un nou habitatge i que no poden sol·licitar aquest suport econòmic a cap altra administració, institució o entitat sense ànim de lucre.
  3. Ajuts de subministraments: per a persones i/o famílies amb greus necessitats econòmiques que es troben amb dificultats per fer front al pagament o amb deutes pendents de subministraments bàsics: aigua, electricitat i/o gas.

Quins requisits s’han de complir?

  • Prèvia valoració del personal tècnic de Serveis Socials.
  • Residir i estar empadronat/da de manera efectiva al municipi d’Esplugues de Llobregat durant un any consecutiu a la data de sol·licitud.
  • Complir amb els criteris econòmics establerts.
  • Disposar d’expedient obert i actiu a Serveis Socials.

Serveis Socials

El servei de primera acollida atén de dimarts a divendres, de 9 a 15 h.

Equip bàsic de Serveis Socials del barri Centre 

c. Petit Parc de l’Amistat, s/n

Horari: cal concertar cita prèvia al 900 300 082

Equip bàsic de Serveis Socials del barri de Can Vidalet 

c. Cedres, 31

Horari: cal concertar cita prèvia al 900 300 082

Equip bàsic de Serveis Socials del barri de La Plana

Petit Parc de l’Amistat, s/n

Horari: cal concertar cita prèvia al 900 300 082

Cal adreçar-se a l’equip de Serveis Socials que correspongui segons el barri on es viu.

Observacions:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Servei de tractament, seguiment i urgència social

Servei de primera acollida

Grup de suport emocional i ajuda mútua per a persones cuidadores no professionals