Sol·licitud d’intervenció al torn de precs i preguntes (Ple municipal)

Dret del públic assistent al Ple Municipal a formular per escrit precs i preguntes sobre temes d’interès municipal

Cal enviar la sol·licitud a través d’aquest tràmit formulació de precs i preguntes al Ple municipal

Observacions:

El contingut dels precs i preguntes caldrà presentar-lo prèviament per escrit 48 hores abans de la celebració del Ple, fent-hi constar nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: