Servei d’informació i orientació jurídica per a dones

Servei d’orientació, assessorament i informació individualitzada que es presta gratuïtament en conveni amb la Federació de Dones per a la Igualtat del Baix Llobregat. Els motius de consulta poden estar relacionats amb situacions diverses: àmbit familiar (divorci, separació, règim econòmic, parelles de fet, drets i deures respecte a la descendència, maltractaments físics i/o psíquics…), l’àmbit laboral (discriminació, assetjament, drets…) i àmbit social (maltractament i violacions, recursos institucionals i associatius…)

Feminismes

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Cal sol·licitar una entrevista amb cita prèvia al 900300082

Observacions:

LES VISITES ES REALITZEN EN ELS SEGÜENTS HORARIS:
1r divendres de cada mes de 15 a 17 hores
2n divendres de cada mes de 10 a 13 hores

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: