Servei de recollida d’escombraries

Servei municipal de recollida selectiva mitjançant contenidors de càrrega lateral amb diferents capacitats repartits per tot el municipi

Neteja, residus i manteniment

El servei es presta de dilluns a diumenge els 365 dies de l’any i la recollida es fa amb una desviació màxima de 20 minuts.

Observacions:

Cal deixar les bosses d’escombraries dins del contenidor entre les 19 i les 21.30 h.

La neteja i desinfecció dels contenidors es realitza de forma intensiva segons el tipus de residu que reculli:

Resta – quinzenal

Orgànica – quinzenal (hivern) i setmanal (estiu)

Vidre – mensual

Envasos – a mesos alterns

Paper i cartó – semestral

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Desinsectació, desratització, desinfestació

Inspecció higiènica-sanitària

Recollida de mobles i estris domèstics