Servei de neteja viària

Servei municipal consistent en la neteja de la via pública, papereres, pipicans i parcs i jardins del municipi

Neteja, residus i manteniment

Consulta els espais i la freqüència

En èpoques de sequera, apliquem diverses mesures de control:

(es poden aplicar més restriccions segons el nivell d’alerta)
– Reduïm el consum d’aigua de 75.000 a 15.000 litres
– Reguem els parcs i jardins a la nit
– Reduïm el funcionament de fonts ornamentals.

Observacions:

Les setmanes en les quals el nivell de precipitació de pluja sigui elevat, no es farà la neteja amb aigua.
Es fan neteges extraordinàries després de la celebració d’un acte públic: immediatament si ha estat diürn o a partir de les 7 h si és en horari nocturn.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Desinsectació, desratització, desinfestació

Inspecció higiènica-sanitària

Recollida de mobles i estris domèstics