Servei d’Atenció a les persones amb disCAPacitat

Aquest servei està dirigit a persones amb disCAPacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals dels sectors que ho requereixen.

Ofereix informació i assessorament a persones amb discapacitat i a les seves famílies, i/o a la ciutadania en general, en relació amb diferents aspectes: recursos, accessibilitat, lleure, supressió de barreres arquitectòniques, transport adaptat, inserció laboral, etc.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Grup de suport emocional i ajuda mútua per a persones cuidadores no professionals

Ajuts per a menjador escolar

Respir Residencial