Pista poliesportiva del parc de Can Vidalet

Instal·lació esportiva ubicada al Parc de Can Vidalet i que és d’ús lliure els dissabtes i diumenges. Tindràn prioritat les reserves que es facin mitjançant els Punts d’Atenció a la Ciutadania

EQUIPAMENTS I ESPORTS

Es pot accedir fent la reserva prèviament

Sol·licitud de reserva de la pista poliesportiva del parc de Can Vidalet: https://intranet.esplugues.cat/WebAplic/PAM/Tramits/cataleg.nsf/0/B6B14EE6423B3BC8C1257D850030D93C?OpenDocument

Observacions:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: