Mercats municipals

Els mercats municipals són bens de domini públic, de caràcter permanent, la finalitat dels quals és servir com a centre d’abastament al públic de productes alimentaris frescos, mitjançant l’acolliment al seu interior d’una pluralitat de llocs de venda al detall atorgats en concessió de domini o llicència administrativa per l’Ajuntament

Economia i Treball

Cal adreçar-se directament dins de l’horari indicat en cada cas

Canvi de titularitat d’una parada del Mercat Municipal 

Aquesta és la nova instància que cal omplir per fer un canvi de titularitat d’una parada del Mercat Municipal.

Canvi de titularitat d’una parada del mercat municipal

Documentació a presentar:

– Document que s’entrega a tots els nous titulars, ja que ho han d’omplir.

– Document només necessari en els canvis de titular habituals.

– Document només necessari en els canvis de titular “mortis causa”, és a dir, quan el titular ha mort.

Tràmits en línia:

Canvi d’activitat en una parada del mercat municipal

 

Observacions:

Per a més informació sobre els Mercats Municipals, feu click aquí

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Atenció al comerç

Mercats setmanals

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)