Inspecció higiènica-sanitària

Realitzem tasques de protecció de la salut, mitjançant la inspecció i comprovació de l’estat higienicosanitari d’establiments, locals, indústries, habitatges, via pública, solars i altres. Es tracta d’inspeccions no relacionades amb productes o serveis d’alimentació (els quals estan descrits als tràmits d’inspecció alimentària) el termini de tramitacions és de 48 hores.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Recollida selectiva de residus

Servei de neteja viària

Servei de recollida d’escombraries