Desinsectació, desratització, desinfestació

Servei de neteja, eliminació d’insectes i rates en tot el municipi mitjançant programes periòdics o peticions d’actuacions concretes en llocs públics.

Neteja, residus i manteniment

Observacions:

Les activitats de desinfecció, desinsectació i/o desratització es programen anualment i es desenvolupen per part de l’Ajuntament en locals públics : dependències municipals, escoles, via pública, torrents, clavegueram, cementiris i altres.

Els particulars han de concractar els seveis d’una empresa privada. Tot i això en molts casos especials, també cal posar en coneixement de la Unitat Tècnica d’Inspecció el cas, per tal que es prenguin mesures, si cal , a nivell de via pública.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de: