Retiment de comptes

Un espai de transparència i qualitat democràtica

El retiment de comptes és una oportunitat per crear un espai permanent entre l’Ajuntament i la ciutadania i mostrar l’estat d’execució dels projectes i l’avaluació dels serveis municipals.

L’objectiu és que entre totes i tots fem un exercici de transparència i qualitat democràtica i millorem l’eficàcia en la gestió municipal, atès que aquest espai suposa una revisió constant de les actuacions.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: