Viu l'estiu a les Piscines Municipals del Parc dels Torrents

Subvenció municipal de 100 euros per al pagament de l’IBI

És imprescindible estar empadronat a Esplugues i residir en l’immoble pel qual se sol·licita l’ajuda

Compartir:

A partir del 18 de setembre, i fins al 31 d’octubre, s’obrirà de nou el període per a sol·licitar una ajuda per al pagament de l’Impost de Béns immobles (IBI). Per a poder accedir a aquesta subvenció, que és de 100 euros en tots els casos, és imprescindible estar empadronat a Esplugues de Llobregat i residir en l’immoble pel qual se sol·licita l’ajuda.

El peticionari, o qualsevol membre de la unitat de convivència familiar, entre altres requisits, no ha de constar com a titular en qualsevol altre immoble urbà excepte si de tràfic d’un aparcament o un traster situat a Esplugues. I si consta, la suma de la titularitat sobre altres béns immobles, de tots els membres de la unitat familiar de convivència, no pot superar el 40%.El valor cadastral de l’immoble pel qual se sol·licita l’ajuda, o la suma amb altres propietats si n’hi hagués, ha d’estar per sota dels 75.000 euros.

L’habitatge tampoc pot estar sotmesa a règim de protecció pública.Pel que respecta als ingressos de la unitat de convivència familiar, una vegada deduït el pagament del lloguer o la hipoteca, han de ser inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) si l’única persona que viu en la finca és el subjecte passiu. En el cas que convisqui amb cònjuge o parella de fet, el marge creixerà fins a un 15% l’SMI. Si conviuen altres persones, se sumarà un 10% del SMI per cada persona empadronada en la finca.

ACCÉS AL TRÀMIT

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: