Viu l'estiu a les Piscines Municipals del Parc dels Torrents

Nova ajuda per a persones autònomes i microempreses d’Esplugues afectades pel Covid-19

Compartir:

12/03/2021

L’Ajuntament d’Esplugues ha obert aquesta setmana una nova línia de subvenció en el marc del Pla de Reconstrucció Local Covid-19, dirigida a microempreses (empreses de deu persones o menys en plantilla, incloses les formades per una persona treballadora autònoma, i amb facturació l’any 2019 inferior als 2 milions €).

Aquesta ajuda va destinada a microempreses i autònoms d’Esplugues la facturació dels quals s’hagi reduït almenys un 40% el 2020 respecte del 2019. L’import total màxim per beneficiari és de 1.600 € (4 pagaments de 400 €). El termini de presentació és fins el 30/06/2021.

SUBVENCIÓ PER A PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES

Aquesta nova subvenció se suma a les altres tres que estan vigents destinades també a autònoms i microempreses dins del Pla de Reconstrucció Local Covid-19:

– Per contractar persones en atur d’Esplugues per un mínim de sis mesos. La subvenció anirà destinada a cobrir el 50% de les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social, amb un import màxim de 12.000 euros per persona contractada a temps complet i d’un any de durada. Les empreses interessades, que han de ser de la província de Barcelona, poden sol·licitar subvenció per un màxim de dos contractes.

– Per mantenir la plantilla entre l’1 de gener i el 31/12/l’2021. Destinada a microempreses i autònoms d’Esplugues la facturació s’hagi reduït a l’almenys un 30% el 2020 respecte del 2019. La subvenció serà de 5.000 € per a empreses entre 1 i 5 treballadors, i de 10.000 € per a les que tinguin de 6 a 10 treballadors. Es tindran en compte aquells contractes amb una jornada igual o superior al 50%.

Ajuts econòmics per a l’autoocupació i la creació de microempreses, pimes i iniciativa d’economia social. L’objecte del present ajut és l’increment de l’ocupació efectiva per compte propi, mitjançant uns ajuts econòmics per a la creació del lloc de treball propi (autoocupació) de persones desocupades del municipi.

Amb el suport de lÀrea Metropolitana de Barcelona en el Marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023. Limport total màxim de la subvenció per beneficiari/a és de 5.000 €. Termini presentació: fins el 30/06/2021.

Tota la informació sobre els ajuts pel Covid-19 a Esplugues:

AJUTS COVID-19

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: