La Diputació subvenciona la renovació de l’enllumenat d’Esplugues

Compartir:

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 507.656,38 euros a l’Ajuntament d’Esplugues per finançar la renovació de l’enllumenat públic del municipi. L’ajut forma part del programa sectorial Renovables 2030 de l’organisme supramunicipal, per impulsar actuacions amb un impacte signifcatiu en la reducció de les emissions i els costos energètics locals.

L’Ajuntament va finalitzar el 2021 l’execució del projecte de renovació de pràcticament la totalitat de l’enllumenat públic d’Esplugues, que va consistir en la substitució dels antics fanals de vapor de sodi i halogenúric ceràmic per llumeneres amb tecnologia LED, que permeten tenir un baix consum sense perdre intensitat lumínica.

Aquesta actuació, que va requerir una inversió de 3,5 milions d’euros, ha suposat una disminució superior al 50% de potència total i, com a conseqüència, un estalvi econòmic de prop del 60% del consum elèctric.

Compartir: